Deze bepalingen hebben betrekking op de website www.ardennes-resorts.com uitgegeven en beheerd door de vennootschap Terra Nuova SA is (hierna: TN), geregistreerd bij de ECB onder nummer 0465.293.756 en met haar maatschappelijke zetel gevestigd te
Avenue des Démineurs, 8 - B-4970 Stavelot
Telefoonnummer: +32-470.105.697
E-mailadres: info@ardennes-resorts.com

Deze bepalingen zijn van toepassing op alle bezoekers (hierna: de Bezoeker) van deze website.

Alvorens het gebruik van de website en de diensten, adviseert TN de Bezoeker kennis te nemen van deze bepalingen.

 

INFORMATIE OVER DE WEBSITE

Deze website heeft als doel informatie te verschaffen over de activiteiten en diensten van TN en biedt de mogelijkheid online reserveringen te plaatsen.
TN behoudt zich het recht voor om de informatie op de website op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving toe te voegen, te verwijderen of aan te passen.

 

TOEGANG, HYPERTEXT LINKS EN WEBSITES VAN DERDEN

Door deze website te bezoeken, aanvaardt de Bezoeker dat de toegang, evenals het gebruik van deze website en de inhoud ervan, onder zijn/haar eigen verantwoordelijkheid is.
De op deze website weergegeven links kunnen toegang geven tot websites van derden en websites die onder de wetgeving van andere landen vallen.
TN kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect aangaande de informatie op deze websites, enig onderzoek of evaluatie of enige garantie met betrekking tot de informatie, diensten en producten aangeboden door deze derden en/of voor de inhoud van hun websites.

 

INTELLECTUELE EIGENDOM

 

De website www.ardennes-resorts.com, de broncode, het ontwerp, de lay-out, de teksten en afbeeldingen die hij bevat, de databases die ermee zijn verbonden (alsook de inhoud en de structuur ervan); de handelsmerken, bedrijfsnaam, domeinnamen, enz. van TN zijn beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van TN.

De Bezoeker verbindt zich ertoe niet de intellectuele rechten en eigendomsrechten van TN te schenden - dit geldt voor alle elementen die worden beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van TN - en de nodige maatregelen te treffen om de rechten van TN te waarborgen door de personen die namens hem/haar reageren.

De Bezoeker is in geen enkel geval toegestaan te kopiëren, reproduceren, representeren, wijzigen, verzenden, publiceren, aanpassen, distribueren, verspreiden, overdragen, verkopen, of op enigerlei wijze gebruik te maken van alle of een deel van de elementen die worden beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van TN.

TN behoudt zich het recht voor om gerechtelijke procedures in te stellen tegen inbreukmakende handelingen.

Als de Bezoeker toegang wenst tot de Website via een externe website waarvan hij/zij de eigenaar is, moet hij/zij TN hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

 

GEGEVENSBESCHERMING

TN houdt zich strikt aan de toepasselijke wetgeving met betrekking tot o.a. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Ons privacybeleid kan op deze website worden geraadpleegd. 

 

WETGEVING

De inhoud van deze website is onderworpen aan de Belgische wetgeving en dient uitsluitend volgens de Belgische wet te worden geïnterpreteerd.

 

CONTACT

Voor elke vraag of opmerking met betrekking tot deze bepalingen kan de Bezoeker een e-mail sturen naar: info@ardennes-resorts.com.